SOORA KAVOSH AZMA

A Member of Control Pooyan Group

محصولات و خدمات ما​

RELIABILITY

ما به مشتریان خود مجموعه وسیعی از خدمات و محصولات یکپارچه سازی شده ارایه می کنیم ولی با ارزش ترین آنها، توانمند سازی مشتریان برای تولید محصولات نهایی با کیفیت پایدار و رقابتی است که پیشتیبان آنها در بازارهای محصولات خود می باشد. هدف ما تحقق این موضوع به نحوی است که بیشترین ارزش افزوده را از بابت هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های بهره برداری  ایجاد نماییم.

محصولات و خدمات ما​

RELIABILITY

آنالایزرهای فرآیندی (Process Analyzer)​

آنالایزر های فرآیندی تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری مقادیری از مواد نظیر هیدروکربن ها به جهت بهینه سازی فرآیند و افزایش بازدهی تولید به کار می روند. این آنالایزرها به گونه ای انتخاب می شوند که نیاز های استفاده کنده نهایی را به بهترین وجه ممکن برآورده کنند. ترکیب مهندسی یکپارچه سازی سیستم های آنالایزر با علم فرایند های مشتریان موجب خلق محصولاتی ویژه می شود.

محصولات و خدمات ما​

RELIABILITY

آنالایزرهای پایش پیوسته آلودگی دودکش ها (CEMS)

این آنالایزرها تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری میزان حجم گازهای آلاینده خروجی از دودکشها به جو، ذرات معلق و ترکیبات آلاینده نظیر ,SO2,CO2,CO,NOX,O2 … که در دودکش های صنایع محتلف تولید می شوند بکار می روند. پارامتر هایی که توسط سیستم CEMS می بایست اندازه گیری شوند مطابق با شیوه نامه سازمان محیط زیست ومتناسب با صنعت و سوختی که در دودکشها استفاده می شوند تعیین می گردد و نتیجه پایش به طور پیوسته و آنی به سازمان حفاظت از محیط زیست گزارش داده می شود. همچنین این اطلاعات می تواند توسط مدیران صنایع جهت بهینه سازی فرآیند ها و کنترل و بهینه سازی میزان مصرف سوخت استفاده شوند.

محصولات و خدمات ما​

RELIABILITY

آنالایزرهای سنجش کیفیت هوا (Air Quality Monitoring System)

سیستم های اندازه گیری کیفیت هوا تجهیزاتی هستند که سرعت و جهت باد و سایر پارامتر های هوا، ترکیبات آلاینده نظیر SO2، NOx، CO، O3، THC … را اندازه گیری می کنند. در این رابطه اندازه گیری هیدروکربن های ارگانیک فرار (VOC) در صنایع مختلف بویژه پالایشگاه های نفتی قابل ذکر است.

محصولات و خدمات ما​

RELIABILITY

آنالیزرهای سنجش کیفیت آب (Water Quality Monitoring System)

سیستم های اندازه گیری کیفیت آب تجهیزاتی هستند که آلوده کنندگانی نظیر Chemical Oxygen Demand (COD)، Total Phosphates (TP), Total Nitrogen (TN) و… را در منابع مختلف آب اندازه گیری می کند. پارامتر های مورد نظر متناسب با نیاز صنایع مختلف و قوانین مربوطه قابل تعریف می باشد.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.